Wszystko o Twoich zarobkach: wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto i zwrot kosztów podróży.

Wynagrodzenie brutto
Na Twoim odcinku płacowym znajdziesz zarówno swoje wynagrodzenie brutto, jak i netto. Wynagrodzenie brutto, czyli kwota, którą obiecuje Ci Twój pracodawca, jest ustalana przed opodatkowaniem i składkami. Wynagrodzenie netto to kwota, która ostatecznie trafia na Twoje konto bankowe po odjęciu podatków i składek.

 

Czym jest Twoje wynagrodzenie brutto?

Twoje wynagrodzenie brutto to kwota przed odliczeniem podatków i składek. Ta kwota jest ustalana na początku Twojego zatrudnienia u pracodawcy lub zgodnie z ustaleniami w Twojej umowie o pracę. Twój pracodawca odprowadza podatki i składki, zanim otrzymasz swoje wynagrodzenie.

 

Czym jest Twoje wynagrodzenie netto

Twoje wynagrodzenie netto to kwota, którą ostatecznie otrzymujesz po odjęciu podatków i składek. Ta kwota jest przeznaczona na Twoje stałe wydatki, przyjemne aktywności i ewentualne oszczędności.

 

Jaka jest różnica między wynagrodzeniem brutto i netto?

Różnica to kwota loonheffing (podatek dochodowy) , która jest odjęta od Twojego wynagrodzenia brutto. Ta kwota jest płacona przez Twojego pracodawcę do Belastingdienst. Wysokość loonheffing zależy od wysokości dochodu. Zanim otrzymasz swoje wynagrodzenie, Twój pracodawca odprowadza podatki i składki. Sprawdźmy, co dokładnie jest potrącane z Twojej płacy.

Podatek dochodowy (loonheffing)

Jako pracownik płacisz podatek dochodowy, kwotę, którą Twój pracodawca potrąca zvTwojej pensji i płaci za Ciebie do Belastingdienst. Próg podatkowy zależy od Twojego dochodu. Możesz skorzystać z ulgi na podatek dochodowy, aby zapłacić mniejszy podatek.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

To obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, takie jak AOW, Anw i Wlz. Ubezpieczenia te zapewniają dochody w okresie emerytury.

 

Składki na ubezpieczenia pracownicze

To składki na ubezpieczenia takie jak WW, WAO, WIA i ZW, które zapewniają dochód w przypadku bezrobocia, niezdolności do pracy lub choroby.

 

Opłata pracodawców za Ubezpieczenie Zdrowotne

Opłata dla pracodawców w celu pokrycia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Emerytura

Są to składki na budowę twojej emerytury: możliwe że opłacana jest zarówno przez Ciebie  jak i Twojego pracodawcę.

 

Zwrot Kosztów Podróży

To rekompensata od Twojego pracodawcy za koszty dojazdu do pracy.

 

Kiedy otrzymuję zwrot kosztów podróży?

To zależy od ustaleń w Twojej umowie zbiorowej danego pracodawcy (CAO), umowie o pracę lub regulaminie firmy. Koszty podróży mogą być refundowane tygodniowo, miesięcznie lub rocznie.

 

Co to jest i jak działa zwrot kosztów za kilometr?

To rekompensata za każdy przejechany kilometr. Twój pracodawca może refundować maksymalnie 0,23 € za kilometr kwota wolna od podatku.

 

Urlopowe Wynagrodzenie- pieniądze wakacyjne

Urlopowe wynagrodzenie to dodatek który pracownicy otrzymują na pokrycie kosztów urlopowych. Zazwyczaj 8,33% Twoich brutto zarobków.

Kiedy otrzymujesz wynagrodzenie urlopowe?

Jest to wypłacane raz w roku, często w maju lub czerwcu. Dokładny termin znajduje się w Twojej umowie zbiorowej lub warunkach zatrudnienia.

 

Specjalna stawka podatkowa

Jest to opodatkowanie, które jest stosowane do specjalnych dochodów, takich jak dodatek urlopowy czy nadgodziny.

 

Dlaczego płacisz więcej podatku specjalnego za te dochody?

Ponieważ nie otrzymujesz ulgi podatkowej od tych dochodów, płacisz więcej podatku.

 

Ile wynosi podatek specjalny?

To zależy od Twojego dochodu rocznego i może wynosić od 36,97% do 49,50%.

 

Na co nakłada się podatek specjalny?

Podatek specjalny jest płatny od dodatku urlopowego, nadgodzin, niewykorzystanych dni urlopowych, prowizji oraz podwyżek wynagrodzenia wstecz.